ASSESSMENT

E-Bülten Listesi

Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Ad Soyad:
E-posta: Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

 “ASSESSMENT CENTER” Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

 Amaç

Günümüzde seçme ve yerleştirme, terfi, eğitim ihtiyacının belirlenmesi gibi pek çok konuda, çalışanların potansiyelinin %90’lar civarında doğru bir şekilde saptanmasını sağlayan Assessment Center uygulamaları ile ilgili kapsamlı bir bilgi paylaşımında bulunmaktır. Konuyu ana hatları ile ele alarak bu uygulamaya katılacak veya bu uygulamayı kendi kurumunda hayata geçirecek profesyonellere bir yol haritası sunmaktır.

Değerlendirme Merkezleri katılımcıların yetkinliklerini; yeteneklerini, becerilerini, bilgilerini, deneyimlerini, kişilik özelliklerini ve içsel motivasyon kaynaklarını çeşitli araçlar yardımı ile anlamak için uzman değerlendiriciler tarafından tasarlanan süreçlerdir.

 Değerlendirme Merkezinin Uygulama Alanları

Ø    İşe alım veya terfi,

Ø    Kariyer planlama,

Ø    Lider ve yönetici geliştirme programları için aday seçimi,

Ø    Yetenek havuzu oluşturma,

Ø    Eğitim ihtiyaç analizi yapmak için uygulanabilir.

 Değerlendirme Merkezi Uygulamasının Safhaları

Ø    Yetkinliklerin ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi,

Ø    Kullanılacak araçların seçilmesi,

Ø    İçeriklerin belirlenmesi,

Ø    Uygulamanın hayata geçirilmesi,

Ø    Geribildirim verilmesi,

Ø    Yazılı raporların hazırlanması ve

Ø    Üst yönetime sunum yapılmasıdır.

 Kurumlara Katkısı

Ø    Çalışanlarının yetkinlikleri ve potansiyelleri hakkında objektif veri sahibi olurlar, insan kaynakları planlamalarını doğru veriler üzerinden yapabilirler.

Ø    Sahip oldukları personelin yetkinlik şeması ile sahip olmak istedikleri nitelikli personel ihtiyacı arasındaki Gap’ı görerek gereken önlemleri alabilirler.

Ø    Çalışanların güçlü ve gelişime açık alanlarını görerek ihtiyaçları doğrultusunda eğitim veya mentorluk vererek ideal çalışan profiline ulaşabilirler.

Ø    Geleceğin lider potansiyeli olan çalışanların belirlenerek öne çıkarılmasını sağlar.

Ø    Başlangıçta pahalı bir yöntem gibi görünse de, uzun vadede boşa kaynak israfını önleyeceği için aslında verimli bir çalışma yöntemidir.