Mindfulness - Dikkat ve Farkındalık Uygulamaları Eğitimi

Detaylı Bilgi Istiyorum

E-Bülten Listesi

Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Ad Soyad:
E-posta: Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Eğitim Ön Kayıt Formu

Daha detaylı bilgi almak için lütfen 0216 641 40 88 numaralı telefondan bizi arayınız. * zorunlu alanlar işaretlenmiştir

*

*

*

Mindfulness – Dikkat ve Farkındalık Uygulamaları Eğitimi

 

Amaç
Mindfulness, (İngilizcede mind –zihin; full –dolu) zihnin doluluğu anlamına gelse de, ‘mindful’, kişinin dikkat ve farkındalık seviyesinin yüksek olduğu, zihnini anda tutabildiği bir varoluş halidir.
Dikkat ve Farkındalık ve anda kalma teknikleri doğu felsefesinin batıda bilimsel çalışmalarla vücut bulmuş halidir. Psikoloji, pozitif psikoloji, nöropsikoloji, nörobilim gibi alanlarda çalışmalar ve bilimsel araştırmalara konu olmuş ve günümüz iş dünyasında yankı uyandıran yeni ‘trend’ uygulamalarındandır.

Dikkat ve Farkındalık Nedir?
 Yaşadığımız deneyimlere yönelik belirli tutumla dikkatimizi yönetebilme becerisidir (Bishop ve ark. 2004).
 Anlık deneyimlerimizi bilinçli dikkat, niyet ve tutum döngüsüyle algılayabilmektir (Shapiro ve ark. 2006).
 Mevcut ana bilinçli şekilde ve yargılamadan odaklanma halidir (Kabat-Zinn, 1994).
 Anda yaşanan olaylar, deneyimler ve hallere yönelik açık dikkat ve farkındalık becerisidir (Brown & Ryan, 2003).
Dikkat ve Farkındalık, gelişime ve değişime açık bir varoluş halidir.

Eğitimin Amacı:
Zihnimiz anda kalmaktan ziyade, daima geçmiş ve gelecek arasında düşüncelere kapılarak gezinti halindedir. Zihni sıkça gezintide olan kişide sırasıyla yorgunluk, konsantrasyon eksikliği, dikkatsizlik, unutkanlık, hata yapma eğilimi, stres, kaygı, öfke, depresyon ve tükenmişlik gibi belirtiler görülür. Oysa zihnimizi anda kalmasını sağlayacak farklı tekniklerle eğitebilir, rahatlatabiliriz. Çeşitli dikkat ve farkındalık uygulamaları bulunmaktadır.
 Dikkati ana odaklama
 Andaki deneyimleri gözlemleme
 Gözlemlerimizi yargılamadan, etiketlemeden izleme
 Bilinçle ve amaçla andaki olaylara odaklanma
Günümüz iş dünyasında, çalışanlarda konsantrasyon, yenilik ve yaratıcılık, doğru ve hızlı karar verebilme, dayanıklılık ve duygusal zekâ gibi özellikler aranmaktadır. Zihnimizi anda kalmaya ve dikkatimizi ana odaklamaya eğitirken, çalışanlarda aranan bu özellikleri de geliştirmiş ve pekiştirmiş oluruz.

Kazanımlar:
Bilimsel araştırmalara göre dikkat ve farkındalık uygulamalarının kişide çeşitli olumlu etkiler ve kazanımlar meydana getirdiği bulgulanmıştır. Sekiz haftalık düzenli uygulama sonucu bireylerde aşağıda sunulan belirtiler ve değişimler gözlemlenmiştir. Bu gelişmeler dört farklı alanda – psikolojik/duygusal, bilişsel, sosyal ve fizyolojik alanlarda meydana gelmektedir. Bu etkiler, bireyin çevresinde iç ve dış etkilere karşı duygu ve psikolojik durumunu, olaylar karşısında zihnin ve düşüncelerin berraklığını, iş-aile-özel yaşamdaki sosyal çerçevede tutum-davranışlarını ve fizyolojik değişimlerini kapsamaktadır.

Psikolojik alan:
 Psikolojik sağlık, yaşam tatmini ve mutluluk algısında artış
 Stres, kaygı, öfke, endişe gibi olumsuz duygularda azalma
 Dayanıklılık, öz-saygı, öz-güven, öz-yeterlilik gibi olaylarla baş edebilme becerilerinde gelişme

Bilişsel alan:
 Durum ve olaylara objektif bakabilme
 Düşünme, yorum ve karar alma becerilerinde netlik/berraklık
 Oto-pilot davranışından bilinçli ve farkındalıklı oto-kontrollü davranışa geçiş
 Otomatik tepkilerde azalma, bilinçli yanıtlamada artış (reaktiften vs. proaktif)
 Hafıza ve öğrenme hızında artış
 Detayları fark etme becerisinde artış
 Yaratıcı düşünme becerilerinde artış
 Beli konuya daha uzun süreyle odaklanma becerisi
 Dikkatsizlik ve hata yapma gibi konsantrasyona bağlı durumlarda azalma

Sosyal Alan:
 Vicdan, merhamet, hoşgörülük, empati ve sevgi gibi bireysel özelliklerin gelişimiyle olumlu sosyal ilişkiler
 Öz-güven, özerklik, yeterlik, esneklik gibi özelliklerin gelişimiyle bireyler arasında sağlıklı işbirliği ve takım çalışması
 Alışkanlıklardan ve otomatik davranış biçimden uzaklaşarak yeni davranış biçimlerinin gelişimiyle, sosyal yapıların öğrenen, gelişen ve dayanıklı olması

Fizyolojik Alan:
 Fiziksel ağrılara karşı duyarlılık veya hassaslıkta azalma
 Fiziksel enerji ve güçte artış
 Beyin hücrelerinde gelişim ve hücreler arasında yeni bağların oluşması

PROGRAM İÇERİĞİ

I. Mutluluk Sanatı (Sınırın/Sıfırın Ötesinde Yaşam)
 Mutluluk Bir Seçim Midir?
 Duyguların Süresi ve Üzerimizdeki Etkisi
 Mutluluğa Bilimsel Yaklaşımlar
 Psikolojik Esenlik - Ryff;
 Öznel İyi Oluş - Diener;
 PERMA - Seligman;
 Duygusal Zekâ - Goleman;
 Psikolojik Sermaye – Luthans
 Ben Ne Yapabilirim?
 Aktiviteler

II. Dikkat ve Farkındalık
 Teorik ve Bilimsel Yaklaşımlar
 Tanım
 Dikkat ve Farkındalık nedir?
 Anda Kalma Teknikleri ve Uygulamaları
 Nefes çalışması
 Beyaz sayfa
 Beş duyumuzla çevremizi ve kendimizi algılama
 Pozitif Farkındalık Çalışmaları
 Bilimsel mutluluk yaklaşımlarıyla dikkat ve farkındalık uygulamaları

III. Dikkat ve Farkındalık
 Bilimsel Çalışmalar ve Bulgular
 Zihnin kontrolünde ben (yoksa otopilotta mıyım?)
 Beynimiz ve fizyolojik yapısı
 Anda kalma teknikleri ile beyinde meydana gelen fizyolojik değişimler
 Anda Kalma Teknikleri ve Uygulamaları
 Nefes çalışması
 Farkındalıkla yemek
 Farkındalıkla hareket etme (direksiyona nasıl geçerim?)
 Pozitif Farkındalık Çalışmaları
 Bilimsel mutluluk yaklaşımlarıyla dikkat ve farkındalık uygulamaları


IV. Dikkat ve Farkındalık
 Bilimsel Çalışmalar ve Bulgular
 Ayna neronlar
 Google’da Yapılan Çalışmalar
 İş ve iş-dışı yaşam arasında uyumu yakalamak (Ellen Langer)
 Anda Kalma Teknikleri ve Uygulamaları
 Nefes çalışması
 Farkındalıkla dinleme ve konuşma
 Farkındalıkla gözlemleme
 Pozitif Farkındalık Çalışmaları
 Bilimsel mutluluk yaklaşımlarıyla dikkat ve farkındalık uygulamaları
 Ev çalışmaları