Topluluk Önünde Etkili Konuşma

Detaylı Bilgi Istiyorum

E-Bülten Listesi

Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Ad Soyad:
E-posta: Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Eğitim Ön Kayıt Formu

Daha detaylı bilgi almak için lütfen 0216 641 40 88 numaralı telefondan bizi arayınız. * zorunlu alanlar işaretlenmiştir

*

*

*

 “Üç şeyin geri dönüşü yoktur; ağızdan çıkan sözün, yayından çıkan okun, kaçırılan fırsatların”

Amaç

Katılımcıların; başarılı, dinleyenlere hitap eden, akıllarda kalan, ikna edici, saygı ve güven uyandıran konuşmalar hazırlamaları ve sunmaları için bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Kendini doğru ifade edebilmek, bildiğini karşı tarafa doğru aktarabiliyor olmak kişinin iş ve özel yaşamındaki en önemli özelliklerinden birisidir. Bu program, katılımcıların, dili doğru ve etkili kullanarak başarılı iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirmek, gerginlik ve heyecanın giderilmesi için gerekli ipuçlarını aktarmak, akıcı bir konuşma ile kişiler arası etkili iletişim kurulmasına katkıda bulunmak ve başarılı konuşmaların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin tekniklerin iletilmesi amacını taşır. Ayrıca, nefes, ses kontrolü, vurgu ve tonlama, diksiyon ve artikülasyon başlıkları ile dilin doğru kullanılmasına ilişkin bilgileri içerir.

Eğitim Yöntemi

Topluluk önünde konuşma eğitimi rehber/koç eşliğinde yapılmaktadır.

Her katılımcı için; 2 kayıtlı video çekimli sahne konuşması, 3 kayıtsız sahne konuşması, toplamda 5 sahne uygulaması yapılmaktadır.

Eğitimin her 2 günü, her katılımcı sınıf ortamında kamera kaydına çekilen konuşmaları üzerinden, bir başka odada bulunan “rehber koç” tarafından bire bir kendi konuşması izlenerek geri bildirim alacaktır. Bu sayede her katılımcı net olarak gelişim alanlarını ve bu alanları nasıl geliştireceğini öğrenecektir.

Sahnede yapılacak uygulamalar: Göz teması uygulaması, beden dili drama uygulaması, ses egzersizi, diyafram nefesi alıştırması, zor soruları yanıtlama uygulaması, anlamsız kelime ve anlamsız ses uygulaması.

 

Davranışsal Hedefler

Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;

Ø    Anlaşılır ve etkili bir konuşmanın amacını ve hedefini tam olarak tanımlayabilecekler,

Ø    Konuşmayı analiz edip değer yaratacak noktaları belirleyebilecekler,

Ø    Mesajı tam ve net olarak aktaracak kilit bilgileri seçebilecekler,

Ø    İçeriği mantıksal, duygusal ve sistematik olarak yapılandırabilecekler,

Ø    Konuşmayı dinleyicilerin profiline ve kendisine ayrılan süreye göre düzenleyip uyarlayabilecekler,

Ø    Uygun görsel malzemeleri seçip hazırlayabilecekler,

Ø    Sunuşu beceriyle gerçekleştirebilecekler,

Ø    Dinleyicilerin ilgi ve katılımını sağlayabilecekler,

Ø    Zor dinleyici ve zor sorulara etkili cevaplar verebilecekler,

Ø    Konuşma heyecanını yenmek üzere teknikleri öğrenecekler,

Ø    Etkili ve başarılı konuşmalar hazırlayarak kariyerlerinde ilerleyebilecekler,

Ø    Platform alıştırmaları, video çekimleri ve bireysel gelişim formları ile topluluk önünde konuşma teknikleri konusundaki gelişimlerini izleyebilecek ve sürekli kılabileceklerdir.

 

Eğitimin İçeriği

Ø    Konuşmanın önemi

v    İyi bir konuşmacı olmak neden önemli?

v    Konuşmacının tavır ve tutumu

Ø    Hitabet ile ilgili yanlışlar

v    Olumlu atmosfer yaratmak

v    Altın kurallar

Ø    İyi bir konuşmacının özellikleri

v    Doğallık-samimiyet

v    Liderlik yeteneği

v    Bilgi – deneyim

v    İzleyiciyi katma teknikleri

Ø    İyi bir konuşmanın özellikleri

v    Konuşmada 5N1K kuralı

v    Konuşmanın kısa, basit ve empatik olması

v    Görsel malzeme hazırlığı ve kullanımı

Ø    Ses ve nefes kontrolü

v    Güçlü konuşma için nefes egzersizleri

Ø    Beden dili

v    Sözlü-sözsüz beden dili kullanımı

v    Duruş, alan kullanımı, amaçlı hareketler

v    Yüz ifadesi

v    El-kol, bacaklar

v    Jestler ve Mimikler

Ø    Ses / sesin doğru kullanılması

v    Ses egzersizleri

v    Vurgu ve tonlama

v    Konuşmanın ritmi, ulama

Ø    Diksiyon / Artikülasyon çalışmaları

v    Konuşma hızı

v    İşitilebilirlik

v    Anlaşılırlık

Ø    Doğru Türkçe

v    Konuşma dili yazı dili farklılıkları

v    Söcük – cümle yanlışları

v    Türkçe yazıldığı gibi konuşulmaz

Ø    Heyecan ve duygu kontrolü

v    Diyafram nefesi

Ø    Konuşma için prova ve zihinsel hazırlık

v    Güçlü kelimelerin kullanımı

v    Doğru cümle kurmak

v    Doğaçlama konuşmak

Ø     Zor Dinleyiciler – Zor Sorular

v    Zor sorulara yaklaşım

v    Zor dinleyicilerle başa çıkma

      

Her katılımcıya iki adet kayıtlı video çekimi yapılmakta ve çekimler katılımcılara daha sonra kendilerini izlemeleri ve çalışmaları amacı ile verilmektedir.