Geleceğin Yöneticisi (The Manager of the Future)

Detaylı Bilgi Istiyorum

E-Bülten Listesi

Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Ad Soyad:
E-posta: Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Eğitim Ön Kayıt Formu

Daha detaylı bilgi almak için lütfen 0216 641 40 88 numaralı telefondan bizi arayınız. * zorunlu alanlar işaretlenmiştir

*

*

*

 Amaç

“Geleceğin Yöneticisi” eğitim programı, yöneticilerin anahtar kabul edilecek yeterliliklerini geliştirecek ve arttıracak üç ayrı modülden oluşmaktadır. Bu eğitim, yalnız daha fazla beceri ve yetenek edinmek değil, aynı zamanda bu becerileri uygulamaya geçirebilen yöneticiyi geliştirmeyi amaçlıyor.

“Geleceğin Yöneticisi” eğitim programı, yöneticilere yaptıkları iş hakkında nasıl daha farklı düşünebileceklerini ve işlerini yaparken yeterlilik ve kapasitelerini nasıl arttırabileceklerini gösterecektir.

Eğitim, istenilen hedeflere ulaşmak için, daha fazla etki yaratma becerilerini öğretmeyi ve bu becerilerin katılımcılara iş yerlerinde başkalarını etkilemenin doğrudan ve ilgili uygulamalarıyla bir ana beceri haline gelmesini sağlayacak fırsatlar sunar.

 Davranışsal Hedefler

Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;

Ø    Yeni yöneticinin tanımı nedir? Bu konuda farklı bir bakış açısı kazanabilecekler,

Ø    Geleneksel beceri ve yeteneklerin yanı sıra güncel yöneticinin yeni tutum ve davranışlarını kavrayabilecekler,

Ø    Kendi işinde çalışan yöneticilerin tutum ve davranışlarını tanımlayabilecekler,

Ø    Yöneticilikte farkı yaratan unsurları öğrenebilecekler,

Ø    Yönetici olarak iletişimini etkin kılabilecekler,

Ø    Sürekli değişimi yönetebilmenin ipuçlarını kavrayabilecekler,

Ø    İlham veren (karizmatik) liderlik tanımını anlayabilecekler,

Ø    Yöneticilerin elde ettikleri sonuçların sorumluluklarını üstlenmeleri gerektiğini kavrayabilecekler,

Ø    Daha az yönetim problemleri ile buluşacaklar,

Ø    Daha etkin planlama yöntemlerini kavrayacaklar,

Ø    Çalışanlar arasında takımdaşlık ruhunun önemini anlayacaklardır.

Eğitim Yöntemi

Ø    Makaleler

Ø    Test ve uygulamalar

Ø    Aktiviteler

Ø    Modül ödevleri

Ø    Grup aktiviteleri

Ø    Vaka çalışmaları

İkişer günlük üç modülün içeriği şunlardan oluşuyor:

Etkileme ve İkna Becerileri – 2 gün

Başkalarını etkileyebilmek, bir grubu hedefe doğru yönlendirebilmek, başarıyı kolaylaştıran bir beceridir. Katılımcılar eğitim sırasında, etkileme becerilerini ve kazanılan becerilerle sonuçları nasıl doğrudan etkileyeceklerini uygulamalı olarak yaşayarak öğreneceklerdir. İleri seviye ilişki yönetimi, etkin iletişim ve özgüvenli iletişim konularını kapsamaktadır.

Davranışsal Hedefler

Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;

Ø    İçsel davranışlarını ve duygusal durumlarını mükemmelleştirmek için yeni stratejiler geliştirecekler,

Ø    Düşüncenin, davranışları bilmediğimiz şekillerde nasıl etkilediğini anlayacaklar,

Ø    Öğrenilen becerileri başkalarıyla olan ilişkilerinde uygulayacaklar,

Ø    Başkaları üzerindeki etkilerini, sözlü ya da sözsüz olarak nasıl geliştirebileceklerini öğrenecekler,

Ø    Doğru sorular sormak, aynı fikirde olmayı sağlamak ve motive etmek için doğru dil kullanım inceliklerini öğreneceklerdir.

Eğitim İçeriği

Ø    Bireysel farklılıklar

Ø    Çeşitli profildeki elemanlarla çalışmak

Ø    Görev ve ilişki odaklı yönetim

Ø    Anında uyumu geliştirme becerisini artırmak

Ø    Etkileme ve ikna yeteneğini ortak kazanımlar için kullanmak

Ø    En etkili soruları sormak

Ø    Aktif dinleme becerisi

Ø    Dile getirilememiş endişeleri açıkça ortaya koyup onları gidermek

Ø    Motivasyon stratejileri saptamak

Ø    İşte motivasyon

Ø    Motivasyon teorileri

Ø    Eleman ve çalışma arkadaşları arasındaki etkileşimi doğru yönlendirmek

Ø    Açık, net, empatik mesaj vermeyi öğrenmek

Ø    Geri bildirim sanatını gelişim için kullanmak

Ø    Yapıcı geri bildirim mesajları

Ø    Performans yönetimi

Ø    İş tanımı ve yetkinlik belirlemek

Ø    Hedef belirleme, planlama becerilerini uygulama

Değişim-Zaman-Stres Yönetimi – 2 gün

Değişimden, yenilikten neden korkuyoruz? Neden bazen yenilikleri uygulamak yerine görmezden geliyoruz? Zamanı tutamıyoruz ama nasıl yönetebiliyoruz? Stresi yok etmek mümkün mü? Hayır, ancak stresle baş etmek, mümkün.

Değişim dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Değişimi daha farklı algılarsak belki ona bakış açımız değişir. Yenilik desek daha mı doğru acaba? Yenilikten de korkuyorsak eğer, yeniliği yeniden tanımlayabiliriz. Değişen, gelişen iş dünyasında değişimden/yenilikten kaçış yok! O yüzden bu kavramları sevmeli onlarla baş etmeyi öğrenmeliyiz. Bu iki gün boyunca, bu yeni bakış açısını öğrenerek, uygulayarak ve deneyerek edinmeye ne dersiniz?

Verimliliği sınırlayan etkenler arasında, bireylerin sürekli olarak değişen çevre ve koşullara ayak uyduramamaları belirtilebilir. Bazı insanlar yeniliğe uyum sağlama konusunda “doğal” yeteneklere sahiptir. Hatta yeniliği isterler. Aradaki farkı oluşturan tutum, iki günlük uygulamaya dayalı eğitimde öğrenilecek olan temel beceri dizisidir.

Programın Hedefleri

Ø    Yöneticinin değişimi önce kendi içinde tanıması ve kabul etmesi,

Ø    Değişimi teorik olarak anlayıp çevresine kabul ettirebilmesi,

Ø    Yöneticinin zamanını planlayıp, öncelik belirlemelerini hem kendi için hem ekibi için yapılandırabilmesi,

Ø    Toplantılarda zamanı etkin kullanılması,

Ø    Stresi tanıyıp, tanıtıp, yönetmeyi ekip ruhu içerisinde uygulayabilmesi,

Ø    Hedefe odaklı düşüncenin stresle baş etmedeki etkisinin değerlendirilmesi.

Davranışsal Hedefler

Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;

Ø    Değişimi teorik olarak daha iyi tanıyıp, ekipleri ve kendileri için değişik bir baş etme açısı kazanacaklar,

Ø    Değişimi ekiplerine sunum yapılabilecek bir konu olarak yeniden ele alacaklar,

Ø    Zaman yönetimi ile ilgili pratik, uygulanabilir tüyo ve teknikler elde edecekler,

Ø    Stresi tanıyıp, baş etme politikasını ekipleri ve kendileri için yine kendileri geliştireceklerdir.

Eğitim İçeriği

Ø    Değişim Yönetimi

v    Değişim hakkında güç veren inançlar

v    Değişimin doğası

v    Değişim eğrisi

v    Değişimin “değişim” teorisi

v    Değişimde rol dağıtımı – ilişkiler

v    Değişimde sponsor bulmak!

v    Değişime direnç

Ø    Zaman Yönetimi

v    Planlama ve önceliklerin belirlenmesi

v    Hedef belirleme

v    Zaman hırsızlarını minimuma indirme

v    “Hayır” diyebilmek

v    Toplantılarda zaman kazanmak

Ø    Stres Yönetimi

v    Stres nedir?

v    Ekipte stresi algılayabilmek

v    Kişisel farkındalık ve sorumluluk

v    Zorluk ve destek

v    Hedefe odaklı düşünüş

v    Nefes, kas gevşetme teknikleri

İlham Veren Liderlik – 2 gün

Amaç

Hızlı değişimlerin yaşandığı dönemlerde, etkili liderlik becerilerinin gerekliliği çok açıktır. Etkili liderlik hakkında 60.000 lider üzerinde yapılan ayrıntılı bir araştırmada etkili liderlerin sahip olduğu beş ortak özellik ön plana çıkmıştır. İki günde bu beş beceri uygulamalı olarak katılımcılara verilmektedir.

Amaç, katılımcılara etkin liderlik ve yönetim ile ilgili tüm konu ve kavramlarda bir bakış açısı kazandırmak, kendilerinden başlayarak kişisel liderlik sergilemelerini ve teori ile birlikte deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamaktır. Bu program deneyimli yöneticilerin kendilerine bir ayna tutarak, gelişim alanlarını belirlemek ve onları uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı gerekli bilgi, beceri ve deneyimle donanmalarını desteklemek için hazırlanmıştır.

Davranışsal Hedefler

Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;

Ø    Farklı liderlik stillerini tanıyacak ve esnek bir liderlik stili uygulayabilecekler,

Ø    Takımındaki çalışanları geliştirmek ve performansı yükseltmek için; koçluk, geribildirim, delegasyon gibi gelişim araçlarını etkili bir şekilde kullanabilecekler,

Ø    Organizasyon içinde karşılaştığı, işe ve insana dair problemleri çözerken doğru teknikleri ve araçları kullanabileceklerdir.

Eğitim İçeriği

Ø    İş hayatında insan kaynağının önemi

Ø    İnsan sermayesinin yönetimi – insan mühendisliği

Ø    Başarılı yöneticilerin özellikleri

Ø    Liderlik ve yönetim kavramları

Ø    Yönetimin temel taşları

Liderlik

Ø    Liderlik nedir?

Ø    21. yüzyılda iş dünyasında liderlik anlayışı

Ø    Liderlik stilleri ve nerelerde kullanılacağı

Ø    Liderlik stilleri analizi (test)

Ø    Durumsal liderlik (kime, nasıl liderlik)

Ø    Vaka çalışmaları

Motivasyon

Ø    Kişiye göre motivasyon

Ø    Liderin öz motivasyonu (duygusal zekâlı liderlik)

Ø    Motivasyon konusunda bir vaka çalışması

Delegasyon

Ø    Delegasyon, yetkilendirme nedir?

Ø    İdeal delegasyon nasıl yapılır?

Hedeflendirme

Ø    Doğru hedeflendirmenin önemi, akıllı hedefler

Ø    Hedeflendirme oyunu

Ø    Hedeflere ulaşmak için aşılması gereken fiziksel engeller

Ø    Hedeflere ulaşmak için aşılması gereken zihinsel engeller