Problem Çözme ve Karar Veme

Detaylı Bilgi Istiyorum

E-Bülten Listesi

Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Ad Soyad:
E-posta: Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Eğitim Ön Kayıt Formu

Daha detaylı bilgi almak için lütfen 0216 641 40 88 numaralı telefondan bizi arayınız. * zorunlu alanlar işaretlenmiştir

*

*

*

  Çağımızdaki gelişmeler hayatın ritmini arttırıp, akışını hızlandırmaktadır. Bu hızlı tempo içerisinde problem çözme ve karar verme ihtiyacı gerek özel gerek meslekî ve sosyal hayatımızda çok ve çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır.

Karşılaşılan sorunlara aynı hızda fakat doğru çözümlerin de üretilmesi gerekmektedir. Problem çözme becerisinin etkinliği ile karar verme becerisi arasında doğrusal bağlantı vardır.

Çalışanların ve yöneticilerin problem çözme ve karar verme becerilerinin gelişmesinin, ekonomik avantajlar sağladığı bilinmektedir, gerektiğinde karar vermemek büyük zaaftır ve zaman kaybıdır.

Karar verme ve problem çözme sürecinin farklı adımlarına yönelik olarak geliştirilmiş sistematik yöntemler mevcuttur. Bu yöntemlerin kullanılması ile karşılaşılabilecek olumsuzlukları en aza indirgeyerek, kazanımları artırmak mümkündür.

Günümüz organizasyonlarında karşılaşılan sistematik problemler, çoğu zaman farklı uzmanlık,  deneyim ve bakış açısına sahip insanların bir araya gelerek karar alarak çözüm üretmelerini gerektirir.

Davranışsal Hedefler:

Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;

Ø  Karar alma sürecini hızlandırabilecekler,

Ø  Analitik düşünebilme becerisi kazanabilecekler,

Ø  Problem çözme sürecini sistematik bir yaklaşımla ele alabilecekler,

Ø  Sürecin farklı adımlarında kullanılabilecek etkin yöntemleri başarıyla uygulayabilecekler,

Ø  Problemler ortaya çıkmadan önlem alabilmek verebilmeyi öğrenecekler,

Ø  Problemleri kalıcı olarak çözebilmek ve yönetimsel kararları doğru vermek için gerekli tutum, bilgi ve becerileri kazanacaklardır.

 

Eğitim Yöntemi:

Ø  Teorik anlatıma ilave olarak, verilen bilgilerin uygulamalı olarak kullanması

Ø  Problem çözme ve karar verme tekniklerinin bireysel olarak kullanılması için uygulamalı çalışmalar yapılması

Ø  Problem çözme ve Karar verme yöntemlerinin uygulamalı olarak grup çalışmaları yapılarak ele alınması hedeflenmektedir.

    Eğitimin İçeriği:

Ø  Problem çözme ve karar verme kavramı

Ø  Problem çözme adımları

Ø  Problem tanımlama

Ø  Problem çözme ile ilgili faktörler

Ø  İyi Bir kararda aranan faktörler

Ø  Hata örnekleri- Giriş testi

Ø  Fikir Üretme Teknikleri

v  Beyin fırtınası Tekniği

o   Örnek vaka

v  Altı Şapkalı düşünme Tekniği

v  Zihin haritaları

v  Kuvvet alan analizi

o   Örnek vaka

v  Mülakat

v  Uygulama

Ø  Sürekli Geliştirme Teknikleri

v  PUKÖ Döngüsü

v  5N 1 K Tekniği

v  Uygulama

Ø  Problem Analiz Teknikleri

v  Akış Diyagramı

o   Örnek vaka

v  Sebep Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı)

o   Örnek vaka

v  Pareto Analizi

o   Örnek vaka

v  Ağaç Diyagramı

o   Örnek vaka

Ø  Nedenleri Önceliklendirme Teknikleri

v  İlişki Diyagramı

o   Örnek Vaka

v  İlgi (yakınlık) Diyagramı

o   Örnek Vaka

v  Rekabetçi Profil Matrisi

o   Örnek Vaka

Ø  Karar Verme Teknikleri

v  Nominal Grup Tekniği

o   Örnek Vaka

v  PMI tekniği (AEI)

o   Örnek Vaka

v  Değerlendirme Matrisi

o   Örnek Vaka

v   Avantaj ve Dezavantaj Tablosu

o   Örnek Vaka

v  Uygulama

Ø  Veri Toplama ve Değerlendirme Teknikleri

v  Anketler

v  Kontrol Tablosu (Çetele)

v  Histogram

Ø  Yaratıcı Düşünce teknikleri

v  SCAMPER

v  TRIZ nedir?

v  Uygulama