Yazılı İletişim Becerileri

Detaylı Bilgi Istiyorum

E-Bülten Listesi

Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Ad Soyad:
E-posta: Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Eğitim Ön Kayıt Formu

Daha detaylı bilgi almak için lütfen 0216 641 40 88 numaralı telefondan bizi arayınız. * zorunlu alanlar işaretlenmiştir

*

*

*

Amaç

Günümüzde yazılı iletişim yüz-yüze iletişimden daha sık kullanılır hale gelmiştir. İçinde yüz yüze iletişimin araçlarını (mimikler- jestler, ses tonu, beden dili vb.) barındırmayan e postalar ile iletişim kurmak bir hayli zordur.Mesajlarda algıyı doğru yönetebilmek ise çok güç bir zanaattir.

Etkin olmayan ve doğru yazılmayan e posta mesajlar şirket içindeki zamanın boşa harcanmasının en büyük sebeplerinden biridir. Bu program katılımcıların; hedefe yönelik, okur odaklı ve uygun içeriği olan araçları (mektup, dahili memo, e-posta, raporlar vs.) kullanmasını ve bu yolla işyerinde etkin bilgi akışını sağlamayı hedeflemektedir.

 

Davranışsal Hedefler

Bu eğitim programı sonunda katılımcılar ;

Ø    Yazılı iletişimin, iş yapış tarzındaki öneminin kavrayacak, yaşanan iletişim kazalarının önleyebilecekler,

Ø     Kurum kültürüne uygun dil seçebilecekler,

Ø    Kurum kültürüyle bağdaşan nitelikte dâhili ve harici yazılar yazabilecekler,

Ø    Şirket imajını koruyan mesajların etkisi konusunda farkındalık yaşayacaklar,

Ø    Dili doğru ve etkin kullanmanın iletişimdeki önemini kavrayabilecekler,

Ø    Kelime seçiminin yazılı iletişimdeki önemini anlayabilecekler,

Ø    Yazının amacına uygun içeriği oluşturabilecekler,

Ø    Yazılı iletişimin amacını belirleyerek işyerinde yazılı bilgi aktarırken basit ve pratik teknikleri kullanabilecekler,

Ø    Hedefe yönelik, okur odaklı ve uygun içerik ile biçimdeki yazıları tanımlayabilecekler,

Ø    Farklı kanallardan yazılı bilgi aktarırken dikkat edilecek unsurları belirleyebilecekler,

Ø    Zor durumlarda saldırgan olmadan, talep ve beklentilerini doğru dille yazıya aktarabilecekler,

Ø    Zor durumlarda duygularını kontrol ederek mesajlar yazabilecekler,

Ø    Okuyan herkesin aynı sonuçları çıkarabileceği etkin yazılar üretebilecekler,

Ø    Şikâyet mektuplarını cevaplarken gözetilecek tonu, ruhu ve mantığı belirleyebilecekler,

Ø    Mevcut iletişim örneklerini tarzları ve teknikleri açısından değerlendirebilecekler,

Ø    Farklı okuyucu tarzlarına hitap edebilecek yazılar yazabileceklerdir.

 

Eğitim Yöntemi

Ø    Pratik ve uygulanabilir yöntemlerin tanımlanması ve bu konuda bilgilendirme

Ø    Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları

Ø    İnteraktif ve herkesin bire bir katılımı

Ø    Anlatılan konuların iş hayatına nasıl aktarılacağına dair oyunlar ve örneklemeler 

 

İçerik

Ø    İletişim nedir?

v    İletişimin tanımı,

v    İletişim yöntemleri ve kilit unsurları

v    İletişim süreci ve algı

v    İletişimde algıyı doğru yönetebilmek

Ø    Yazılı İletişimin

v    Yazılı İletişim mi? Yüz Yüze İletişim mi?

v    Avantajları ve Dezavantajları

v    Doğru Sonuçlar Üretebilmek

Ø    Yazma Becerileri

v    Doğru

v    Öz

v    Açık

v    Tutarlı Bütünsel yazabilmek

v    Yazma Aşamaları

“Yazmaya başlamadan önce, düşünmeyi öğrenmeli.” Nicolas Boileau

Ø    Okuyucu Odaklı Olmak

v    Farklı Okuyucu Tiplerinin Beklentilerini Karşılamak

v    Göz Gezdirenler/ Şüpheciler

v    İletişim Tarzımızın Yazılı İletişime Yansımaları

Ø    Beklentiler Nelerdir?

v    Okuyucumun Ne Yapmasını İstiyorum?

o        Açık Net İfadelerle Anlatabilmek

v    Ne Söylemek İstiyorum?

o        Farklı Tekniklerle Zihinlerdekileri Yazıya Aktarabilmek

v    Mesajımı Nasıl Düzenleyeceğim?

o        Doğrudan-Dolaylı Tarz

v    Nasıl Bir Yaklaşımım Olmalı?

Ø    Öz Yazmak

v    Az ama Öz Yazmak

v    Klişeler

v    Eş Anlamlı Sözcükler

v    Tekrarlar

Ø    Açık Yazmak

v    Yanlış Yerleştirilmiş Sözcükler

v    Belirsiz Kelimeler

v    Devrik Cümleler

v    Yazıda Etken ve Edilgen Yapı

v    Sözcük Seçimi

v    Sihirli Kelimeler

Ø    Uygun Tarzda Yazmak

v    Okuyucu Odaklı Olmak

v    En Uygun Yaklaşımı Seçmek

v    Olumsuz Yaklaşım ve Olumsuz İfadeler

“Güzel yazmak, iyi düşünmek demektir.”  Ö. L. Dickson

v    Yazının Tonu

Ø    Yaygın Yazım Hataları

v    Amacı Netleştirememek

v    Okuyucu Yönlendirememek

v    Zayıf İfadeler Kullanmak

v    En Sık Yapılan Yazım Hataları ile İlgili Örnekler

Ø    Mesajı Göndermeden Önce

v    Okuyucunun bakış açısını değerlendirdim mi?

v    Kızgın veya ruhsuz olarak değerlendirilebilir mi?

v    Rahatsız edici veya saldırgan olarak nitelendirilebilir mi?

Ø    Zor Durumlarda Yazilı İletişim

v    Yazılı İletişim ve Empati

v    Empatinin Önündeki En Büyük Engel

v    Saldırgan Olmadan-Pasif Kalmadan Duygu, Düşünce Beklenti ve Fikirleri Doğru Tarzla Yazabilmek

Ø    Farklı Ortamlarda Nasıl Yazmalıyız?

v    E-Posta

v    Rapor

v    Mektup