Y Kuşağını Anlamak ve Yönetmek

Detaylı Bilgi Istiyorum

E-Bülten Listesi

Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Ad Soyad:
E-posta: Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Eğitim Ön Kayıt Formu

Daha detaylı bilgi almak için lütfen 0216 641 40 88 numaralı telefondan bizi arayınız. * zorunlu alanlar işaretlenmiştir

*

*

*

Amaç

Y Kuşağı çalışanlar artık çalışma hayatımızın içinde. Hayatı algılama biçimleri ve farklı iletişim tarzlarıyla mevcut çalışma alışkanlıklarının dışında davranış biçimleri gösteren bu kuşak, bir yönüyle organizasyonlara farklı değerler katarken bir yandan da eleştirilen, kuşkuyla bakılan bir kuşak olarak göze çarpıyor.  “Y Kuşağını Anlamak ve Yönetmek” eğitimi, yöneticilere Y kuşağı hakkında bildiklerini gözden geçirirken performanslarını en yüksek noktaya taşımanın yollarını edinmek, Y kuşağının birlikte çalıştığı X kuşağını daha iyi anlamak ve çalışma hayatına bakışlarını öğrenmek için fırsatlar sunuyor.

Davranışsal Hedefler

Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;

Ø    İş yerinde farklı kuşakları ve bu kuşakların farklı çalışma alışkanlarını tanımlayabilecek, çatışma noktalarını anlayabilecek ve bu çatışmaları fırsatlara dönüştürebilecekler,

Ø    Farklı anlayış ve kavrama biçimleri olan çalışanlarla doğru bir iletişim tarzı geliştirebilecekler,

Ø    Organizasyonu geleceğin yıldızları için çekici bir düzeye taşıyabilecek ve yüksek performans sergileme potansiyeli olan çalışanları elde tutabilmenin ip uçlarını öğrenecekler,

Ø    Farklı anlayış ve kavrama biçimleri olan çalışanlarla doğru bir iletişim tarzı geliştirebilecekler,

Ø    Farklı motivasyon kaynaklarını ayırt edebilecekler,

Ø    Güven oluşturmanın kritik adımlarını kavrayabilecekler,

Ø    Yönetim faaliyetini yürütürken doğru adımları keşfedebilecekler,

Ø    Genç çalışanların performansını en doğru şekilde başarıya yönlendirmenin yollarını anlayabileceklerdir.

 

Eğitim Yöntemi

Ø    Kapsamlı ve etkileşimli bilgi paylaşımı

Ø    Vaka çalışmaları

Ø    Egzersizler, oyunlar

Ø    Rol canlandırma ve değerlendirme ile aktif öğrenme

Ø    Grup çalışmaları

Ø    Farkındalık düzeyini arttıracak testler

 

Eğitim İçeriği

Kuşakları Yakından Tanıyalım:

 

Ø    Kuşakların temel özellikleri ve değerleri

Ø    Kuşakların güçlü yönleri ve gelişim alanları

Ø    Ortak değerlerimiz

Ø    Ortak alanda nasıl buluşuruz?

Kuşakların Genel İletişim Tarzı

Ø    X kuşağı nasıl iletişim kurar?

Ø    Y kuşağı nasıl iletişim kurar?

Ø    Aynı kuşakların birbirleriyle iletişimi

Ø    Ayak uydurma noktaları

Ø    Bilinçli çaba sarf etmek için kuşaklar ne yapmalı?

Mevcut ve Gelecekteki İş Gücümüz: Y Kuşağı

Ø    Y kuşağının çalışma anlayışını anlamak

Ø    Zamanı algılama tarzları

Ø    Güven oluşturmak

Ø    Beklentileri doğru yönetmek

Ø    İş tutuş tarzının genel özellikleri

Y Kuşağını İşe Alıştırma

Ø    Büyük resme odaklanın

Ø     Kurumun en temel kurallarını aktarın

Ø     İlk hafta önemlidir!

Ø    Sosyalleşmelerini sağlayın

Ø    Kendi özerklik alanını yaratmasına yardımcı olun

Paket

Ø    Zamanında ve ilgili

Ø    Hızlı ve kolay

Ø    İnandırıcı ve güven veren

Ø    Eğlenceli ve katılımcı

Sunum

Ø    Bağımsız                   …kişisel öğrenme…

Ø    Organize                   …notlar, sunumlar…

Ø    İlişki kurun                …buluşun, konuşun…

Ø    Sorumlu kılın                       …net roller ve beklentiler…

Ø    Hedef odaklı             …başarı kriterleri net. Son tarihler belli…

Kuşaklararası Çatışmaları Yönetebilmek

Ø    Olası çatışma noktalarını öngörmek ve çatışma oluştuğunda bunu gidermek

Ø    Güvenli iletişim

Ø    Farklı davranış tiplerini ayırt edebilmek

Ø    Kendi tarzımı tanıma (ne kadar güvenlisiniz- test)

Ø    Dört davranışı tanıma (saldırgan, manipülatif, pasif, güvenli)

Ø    Güvenli davranışın yararları

Ø    Güvenli davranışı anlamak

Ø    Kendimi anlamak – ilişki farkındalığı (öz değer; özsaygı ve öz takdir)

Y Kuşağını Yönetmek

Ø    Y Kuşağını Motive Etmenin Yolları

Ø    Yönetmek / Doğru Liderlik Tarzı

Ø    Y Kuşağı ve Delegasyon

Y Kuşağını Geliştirmek

Ø    Geri Bildirim ve Onaylama

Ø    Y Kuşağı için Doğru Geri Bildirim Tarzı