Problem Çözme ve Karar Verme

Detaylı Bilgi Istiyorum

E-Bülten Listesi

Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Ad Soyad:
E-posta: Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Eğitim Ön Kayıt Formu

Daha detaylı bilgi almak için lütfen 0216 641 40 88 numaralı telefondan bizi arayınız. * zorunlu alanlar işaretlenmiştir

*

*

*

 “Yeni Bir Düşünce Düzeyi”

“Karşılaştığımız önemli sorunlar, onları yarattığımız sırada sahip olduğumuz düşünce düzeyiyle çözülemez.”

Albert Einstein

 Amaç

Şirketlerde çalışan bireylerin karar verme ve problem çözme yönlerinin geliştirilmesi ve zihinsel hazırlığın sağlanmasıdır. Seminer; şirket içinde çalışan herkesin karar verme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, yaratıcı düşünebilme konusunda ilham vermek ve olaylara geniş açıdan bakabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu program, bireylerin bakış açılarını derinleştirerek, olayları çok yönlü değerlendirmelerini ve etki alanında sonuç üretebilecekleri adımlar atmalarını hedeflemektedir.

Eğitim; karar verme sürecindeki aşamaları ve problem çözme tekniklerini içermekte ve katılımcıların zihinsel yönden egzersizin önemini kavramaları ve daha sonraki yaşamlarında bunları pratik hayata geçirmeleri için gerekli teknikler aktarmaktadır.

Davranışsal Hedefler

Bu eğitim programı sonunda katılımcılar ;

Ø    Söylem değil, eylem insanı olmanın iş ve özel hayatlarına katacakları konusunda farkındalık yaratacaklar,

Ø    Çözüm odaklı bakış açısını anlayacak ve bu bakış açısına sahip çalışanlar geliştirmenin yollarını keşfedecekler,

Ø    Problem / fırsatları tanımlamayı, “kök nedenlerini bulmayı, problem çözme tutumu içinde çözümler üretip geliştirmeyi öğrenecekler,

Ø    Bir inisiyatif içinde sorumluluk alırken yerinde, zamanında ve etkin iş kararları alabilecekler,

Ø    Problem çözme ve karar verme araç ve tekniklerini tanıyacak, doğru yer ve zamanda kullanma becerisi sergileyecekler,

Ø    Çözüm önündeki zihinsel engellerimizin farkına varacak ve bu engelleri sorgulayarak proaktif davranış becerisi geliştirecekler,

Ø    Problemler karşısında alternatif çözümler yaratabilme becerisi kazanacaklar,

Ø    Alternatif çözümler yaratabilmek için beyni doğru kullanacaklar,

Ø    Yaratıcılığın önündeki engelleri ortadan kaldırabilme becerisi elde edebilecekler,

Ø    Alternatiflerden doğru olanı seçerken kullanacağımız teknikleri tanıyacaklardır.

 

Eğitim İçeriği

Organizasyonlarda Çözüm Odaklılık Yaklaşımı

Ø    Çözüm odaklı bakış açısı

Ø    Çözüm odaklı tutum ve davranışlar

Ø    Çözüm odaklı bakış açısının önündeki engeller

Ø    Çözüm odaklı bakış açısının önündeki engelleri kaldırmak için yapılacaklar ve öz motivasyon

Ø    Bu süreçte “Yaratıcılık ve İnovasyon”

Problem Çözme Temelleri

Ø    Problem nedir?

Ø    Problem çözme paradoksu

Ø    Düşünme biçimleri

Ø    Problem karşısındaki zihinsel yaklaşımlarımız

Problem Çözme Adımları

Analiz

Ø    Problemi anlamak

Ø    Kök nedene inmek

Ø    5n tekniği

Ø    Balık kılçığı diagramı

Ø    Zihin haritaları

Ø    Hedefi netleştirmek

Ø    Problemin tanımlanması

Seçeneklerin Tanımlanması

Ø    Seçeneklerimiz neler?

Ø    Beyin fırtınası

Ø    Yaratıcı düşünme teknikleri

Ø    Yaratıcılığın önündeki engeller

Ø    Seçim

Çözümü Uygulama

Çözümü Geliştirme

Karar Verme

Ø    Karar türleri

Ø    Karar verme adımları

Ø    Hazırlık

Ø    Kararı geliştirme

Ø    Kararın iletişimini kurma

Ø    Kararın uygulanması

Ø    Sürecin değerlendirilmesi