Planlama ve Etkin Zaman Yönetimi

Detaylı Bilgi Istiyorum

E-Bülten Listesi

Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Ad Soyad:
E-posta: Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Eğitim Ön Kayıt Formu

Daha detaylı bilgi almak için lütfen 0216 641 40 88 numaralı telefondan bizi arayınız. * zorunlu alanlar işaretlenmiştir

*

*

*

Amaç

Zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmak, zamanı istenilen sonuçlar için planlayarak etkin ve verimli çalışabilme konusunda davranış değişikliği yaratabilmektir.

Davranışsal Hedefler

Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;

Ø    Zamana ve etkinlik kavramına bakış açılarını sorgulayabilecekler,

Ø    Daha proaktif davranarak manevra kabiliyetini güçlendirebilecekler,

Ø    Hedeflerini ve kendilerini hedeflerine götürecek kilit alanlarını belirleyebilecekler,

Ø    İşlerini önceliklendirebilecekler,

Ø    Zor, süreç gerektiren işlerini planlayabilecekler,

Ø    Zamanı doğru yönetebilmek için beyni etkin kullanabilecekler,

Ø    Masa düzenlerini, bilgisayar dosyalarını ve dosyalama sistemini önceliklendirme yapabilecek şekilde etkinleştirebilecekler,

Ø    Gün, hafta, ay ve yıllarını etkin bir biçimde planlayabilecekler,

Ø    Kişisel zaman çalıcılarını yönetebilecekler,

Ø    Zamanı, performanslarını geliştirmek için kullanabilecekler,

Ø    Toplantıların etkin olmasını sağlayabileceklerdir.

 

Eğitim Yöntemi

Ø    Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı

Ø    Öğrenmeyi destekleyecek test ve analizler

Ø    Renkli ve güncel örnekler

Ø    Bireysel ve grup çalışmaları

Ø    Senaryo ve uygulamalar

 

Eğitim İçeriği

 Zaman Yönetimi Konusunda Farkındalık

Ø    Zamanı yönetebilir miyiz?

Ø    Bir günü nasıl geçiriyoruz?

Ø    Zaman nedir?

Ø    Zaman=hayat

Ø    Zamanı istediğimiz sonuçlara ulaşmak için kullanmak

Ø    Kendimi değerlendiriyorum

Ø    Zamanı yönetirken kullandığım sistem ve yöntemler

İdeal Yaşam Dengesi

Ø    Zamana bakışımız

Ø    Geçmiş, şimdi, gelecek

Ø    Şimdi için küreklere asılmak

Ø    Zamanı yönetirken sahip olunması gereken zihinsel yaklaşım

Ø    Eylem ve söylem insanı

Öncelikler

Ø    Yaşam üçgeni (hedeflerim, yapmak istediklerim ve yaptıklarım)

Ø    Bir günde yaptıklarım

Ø    Covey matriksi

Ø    Acil ve önemli kriterlerini kullanmak

Ø    Önceliklendirme matriksini oluşturmak

Ø    Acil / önemli, acil olmayan / önemli, acil / önemli olmayan, acil olmayan / önemli olmayan işleri tanımlama

Ø    Doğru önceliklendirme

Ø    Pusulanın gösterdiği kutu (şirkete katma değer yaratabilmek)

Ø    Zor, süreç gerektiren, ilerlemenin kolaylıkla görülemediği, çabuk vazgeçtiğimiz ve yapmak istemediğimiz 2. kutu işlerinin planlanması

Ø    First prensibi ile çalışma

Ø    Örgütsel zamanı doğru yönetebilmek için doğru dil, doğru iletişim

Ø    Zamanla konuşmak

Etkin ve Verimli Olmak

Ø    Zaman yönetiminde verimlilik ve etkinlik kavramı

Ø    Etki alanında sonuç üretebilmek

Ø    Akıllı çalışmak

Ø    Doğru işleri yapmak

Ø    Pareto prensibi ve zaman yönetimi

Hedef Belirleme

Ø    Etki alanında doğru sonuçlar üretebilmek için yapılması gerekenler

Ø    Ne yapacağını bilmek

Ø    Hedeflerle çalışmanın bireysel ve iş hayatına katacakları

Ø    Hedef nedir?

Ø    Hedef nasıl olmalıdır?

Ø    Hayalden hedefe giden süreci doğru tanımlamak ve doğru yönetebilmek

Ø    Hedef önündeki en büyük engel (zihinsel yaklaşımlarımız-cam tavan sendromu)

Ø    Hedefler ve motivasyonu doğru yönetebilmek (hedefleri görünür kılmak)

Beynin Doğru Kullanılması

Ø    Beyni doğru kullanmanın zaman yönetimine katkısı

Ø    Etkin ve verimli sonuçlar üretebilmek için beyni doğru kullanmak

Ø    Beynin çalışma sistemine uygun

v    Masa düzeni

v    Bilgisayar dosyaları

v    Dosyalama sistemleri

Ø    Gelen e-posta mesajlarının planlanması

Ø    Sistematik çalışmanın faydaları

Karar Tabanı

Ø    Hedeften faaliyete yolculuk

Ø    Performans hedefleri ve performans yönetimi

Ø    Görev ve faaliyetler / doğru görev ve faaliyetlerle çalışmak

Zaman Planlaması

Ø    Planlamanın tanımı

Ø    Zaman planlaması için doğru reçete:

Ø    Benim ve başkalarının zamanı

Ø    Küçük zaman dilimlerini doğru değerlendirebilmenin yöntemleri

Ø    İş ve süreç operasyonu

Ø    Örgütsel zamanı hayata geçirebilmenin yöntemleri

Ø    Planlama dönemleri:

Ø    Uzun ve kısa vadeli planlama

Ø    Avantaj ve dezavantajları

Ø     İş ve planlama dönemi /doğru seçimi yapabilmek

Ø    Planlamaya ayrılması gereken süreler / planlama yöntemi

Ø    Yıllık, aylık, haftalık ve günlük planlama

Ø    Planlama araçlarının kullanımı (ajanda ve outlook)

Ø    Etkin ve verimli sonuçlar için outlook ve ajanda

Zaman Çalıcılar

Ø    Bölünmelerin seyir defteri

Ø    Nölünmelerin yarattığı motivasyon ve performans kaybı

Ø    Planlarınıza uymanızı engelleyenler neler?

v    Toplantılar

v    Telefonlar

v    e-postalar

Ø    Yanlış delegasyon

Ø    Hayır diyememek vs.

Ø    Zaman çalıcılarla başa çıkma önerileri

Ø    Kırmızı ve yeşil alan uygulamaları