Güvenli Davranış Becerileri

Detaylı Bilgi Istiyorum

E-Bülten Listesi

Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Ad Soyad:
E-posta: Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Eğitim Ön Kayıt Formu

Daha detaylı bilgi almak için lütfen 0216 641 40 88 numaralı telefondan bizi arayınız. * zorunlu alanlar işaretlenmiştir

*

*

*

Amaç

Sergilediğimiz davranışlar duygu ve düşüncelerimizin ürünüdür. Duygu ve düşüncelerin doğru kontrolü ile davranışların etkin iletişim tarzına taşınabilmesi mümkündür. Fakat kendimizi zorda hissettiğimiz durumlarda genellikle saldırgan veya pasif davranışlarda bulunuruz. Bu davranışlar öncelikle bireyin özgüvenini olumsuz etkiler. Özgüven eksikliği ile saldırgan davranışların dozu artar. Kişi kendi kontrol edemediği bir sarmalın içine düşer. Bu program bu durumda yapılması gereken reçeteyi de katılımcı ile paylaşmayı hedeflemektedir. Saldırgan olmadan, pasif kalmadan “Güvenli İletişim” kurarak kişisel iletişim becerilerinin pekiştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

 Davranışsal Hedefler

Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;

Ø    Farklı iletişim tarzlarını ayırt edebilecekler,

Ø    Çalışma hayatında karşılaşılabilecek olumsuzluk kaynaklarını fark edip, farklı durumlara karşı hazırlıklı olma anlayışını benimseyecekler,

Ø    Olumsuz durumlar sonucunda yaşanan yıkıcı duyguların etkilerini en aza nasıl indirilebileceği konularında farkındalık kazanacaklar,

Ø    Çalışma hayatında insan faktörünün önemini kavrayacaklar,

Ø    Duygu ve düşüncelerini doğru şekilde yönetebilecekler,

Ø    Paradigma ve önyargılarının farkına varabilecek ve algı yönetiminde etkili olabilecekler,

Ø    Güvene dayalı etkin iletişim becerisi sergileyebilecekler,

Ø    Doğru geri bildirim vermenin, olumsuz geri bildirim vermenin kurallarını, yol ve yöntemlerini öğrenebilecekler,

Ø    Doğru kimliği oluşturup, doğru şekilde ifade ederek yansıtabileceklerdir.

 

Eğitim Yöntemi

Ø    Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı

Ø    Öğrenmeyi destekleyecek test ve analizler

Ø    Renkli ve güncel örnekler

Ø    Bireysel ve grup çalışmaları

Ø    Senaryo ve uygulamalar

 

Eğitim İçeriği

Etki Alanında Sonuç Üretebilmek

Ø    Söylem değil-eylem insanı olabilmek

Ø    Çalışan davranışında;

v            Karar değişkenleri

v            Kontrol edilebilen faktörler

v            Kontrol edilemeyen faktörler

v            Dışsal faktörler

v            İçsel faktörler

İnsan Ve Davranışı

Ø    Hepimiz birbirimizden farklıyız

Ø    Farklılığın kaynakları

Ø    Tarz farklılıkları

Ø    Duyum ve algılamada farklılık

Ø    Bilişim farklılıkları

Ø    Davranış farklılıkları

Ø    Farklılıkları doğru yönetebilmek

Doğru İletişim

Ø    İletişimin tanımı, yöntemleri ve kilit unsurları

Ø    İletişim tarzları (profiller)

Ø    Kendi tarzını ve başkalarının tarzını tanıma (test)

Ø    Algılamanın 2  boyutu (davranış ve konuşma)

Algıları Doğru Yönetebilmek

Ø    2 boyut birleşimi: 4 farklı profil

Ø    İletişimde duygusal modelleri tanıma ve yönetme

Ø    Uyum tanımı ve önemi

Ø    Uyum sağlamada ayak uydurma tekniği

Ø    Uyum sağlamanın ön koşulu; dinleme

Ø    Dinlemeyi engelleyen tutumlar; paradigmalarımız

Ø    Paradigmaların esiri olmadan etkin yönetici olabilmek

Ø    Etkin dinlemenin kilit unsurları ve etkin dinleme teknikleri

Ø    Empatik iletişim  (duygusal zekanın bir unsuru olarak empati)

Güven İyi İlişkilerin Temelini Oluşturur

Ø    Güven oluşturmanın adımları

Ø    Güven önündeki engeller

Sorunlu Durumlarda İletişim ve Güvenli İletişim ile Doğru Yöneticilik

Ø    Farklı davranış tiplerini ayırt edebilmek

Ø    Kendi tarzımı tanıma (ne kadar güvenlisiniz? test)

Ø    Dört davranışı tanıma (saldırgan, manipülatif, pasif, güvenli)

Ø    Güvenli davranışın yararları

Ø    Güvenli davranışı anlamak

Ø    Kendimi anlamak – ilişki farkındalığı (öz değer; özsaygı ve öz takdir)

Ø    Haklarımı anlamak (haklarımızın tehdit altında olduğunda güvenli karşılık geliştirebilmek)

Ø    Eylemde güvenli iletişim

Ø    Düşün / hisset / davran

Ø    Olumlu düşünmenin tanımı

Ø    Düşünme yanlışları

Ø    Düşünceyi yeniden yapılandırmak (otomatik düşünceler / yapıcı alternatif)

Ø    Güvenli hissetmek

Ø    Duyguları yeniden yapılandırmak

Ø    Duygusal dürüstlüğü anlamak

Olumlu Pozitif İlgi

Ø    Olumlu pozitif ilginin kazandıracakları

Ø    Olumlu pozitif ilgi vermenin kuralları